A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Německo - Průvodce

Německo má bohatou historii, která dle písemných dokumentů zasahuje až do starověku.

Starověk

V těchto dobách bylo území nazývané Germanie osídleno několika germánskými kmeny. Území bylo jasněji definováno mocí expanze Římské říše. Ve 2. st.n.l. začínají do Germanie proudit tzv. Alamanové a vytvářejí kmenové celky jako Sasko, Durynsko, Bavorsko nebo Alamanie.

Po rozpadu říše Římské byla území kolonizována Franckou říší a po jejím rozpadu v roce 845 n.l. připadlo území Německa Východofranské říši. Jakýmsi pomyslným centrem říše se tehdy stalo Sasko. Expanze pokračovala všemi světovými směry vyjma východu - zde stály v cestě kmeny „barbarských“ Slovanů.

Středověk

15. a 16. století bylo ve znamení neustálých náboženských válek, ke kterým výrazně přispěla husitská revoluce v Čechách. V první polovině 17. století dochází k vojensko - mocenským sporům mezi Habsburky, kteří nepřetržitě vládnou od roku 1438. Tyto spory vyústí vypuknutím 30-ti leté války (1618 - 1648) a ta končí podepsáním „Vestfálského míru“. Tou dobou je tehdejší Německo již jen defacto konfederací 300 samostatných států s vlastním vedením politiky a ekonomiky. Poté je území Německa napadeno Francouzi, začíná období napoleonských válek a dochází k postupnému zrušení asi dvou set tehdejších samostatných států. Samotná Svatá říše římská je zrušena r. 1806.

Novověk

Pádem napoleonské vlády došlo k zrevidování původního území, ovšem také k výraznému posílení politického a zejména vojenského vlivu některých „přeživších“ států, zejména Pruska. Roku 1815 byl ustaven tzv. Německý spolek, a to mezi dvěma nejsilnějšími státy - Rakouskem a Pruskem. Vše vrcholí opět spory a poté vypuknutím rakousko-pruské války. Ta končí v roce 1866 vítězstvím Pruska.

Ke konečnému sjednocení Německa dochází po válce Francie s Pruskem. Prusko vítězí, sjednocuje se ekonomika, politika, posiluje se průmysl a vzniká Německé císařství. Ve světě se projevuje vytvářením kolonií, zvláště v Africe, kde se tímto opět vyhrocují spory s Francií, Anglií a Itálií. Tyto mocenské ambice vrcholí roku 1914, kdy je vyhlášena Rakouskem-Uherskem I. světová válka.

Po jejím skončení Rakousko-Uhersko a Prusko zaniká, vzniká např. Rakousko, Maďarsko a Československo. V Německu je vyhlášena Výmarská republika. Versaillskou smlouvou je Německu zakázáno zbrojení, musí demilitarizovat průmyslové Porýní a především postoupit rozsáhlá území vítězným mocnostem. To je sankce za rozpoutání války.

V době Výmarské republiky narůstá nekontrolovaná inflace a s příchodem světové krize také miliony nezaměstnaných. Toho využívá k nástupu moci Adolf Hitler a národní socialismus. Německo porušuje Versaillskou smlouvu - zbrojí a cvičí armádu. Vše vrcholí II. světovou válkou. Po jejím skončení je Německo v troskách. Německo je rozděleno do čtyř okupačních zón - sovětské, americké, britské a francouzské.

Současnost

Od roku 1958 je Německo členem Evropského hospodářského společenství (nyní Evropská unie). V roce 1990 bylo Německo opět sjednoceno. Poslední jednotky ruských vojáků odcházejí v roce 1994. V současnosti je zahraničně-politickou prioritou sjednoceného Německa pokračování procesu evropské integrace.

Martin Luther - Martin Luther na obraze od Lucase Cranacha. Zdroj: Wikipedia.org. (nahrál: admin)
Martin Luther - Martin Luther na obraze od Lucase Cranacha. Zdroj: Wikipedia.org.
Koncentrační tábor Auschwitz. - Koncentrační tábor Auschwitz. Zdroj: Wikipedia.org (nahrál: admin)
Koncentrační tábor Auschwitz. - Koncentrační tábor Auschwitz. Zdroj: Wikipedia.org
Císař Vilém I. Pruský (1884) - Císař Vilém I. Pruský (1884). Zdroj: Wikipedia.org (nahrál: admin)
Císař Vilém I. Pruský (1884) - Císař Vilém I. Pruský (1884). Zdroj: Wikipedia.org
Berlínská březnová revoluce - Berlínská březnová revoluce. Zdroj: Wikipedia.org (nahrál: admin)
Berlínská březnová revoluce - Berlínská březnová revoluce. Zdroj: Wikipedia.org

Poslední editace textu: 9.6.2011 12:12
Další informace
REKLAMA


Články odjinud